O nas

Stowarzyszenie jest ruchem wychowawczym, posługującym się METODA HARCERSKĄ, opartym na zasadach religii rzymskokatolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest Federacja Skautingu Europejskiego.
Nasze Stowarzyszenie przystosowało również swoją metodę do etapów rozwoju człowieka dzieląc je na Gałęzie:
- wilczki (9-12 lat)
- harcerki i harcerze (12-17 lat)
- przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat)

ŻÓŁTA GAŁĄŹ jest przeznaczona dla najmłodszych. Na czele Gromady stoi Akela (pełnoletnia przewodniczka, która ukończyła szkolenie pozwalająca jej prowadzić Gromadę Wilczków). Życie Gromady toczy się tak jak życie Wilczków z gromady z "Księgi Dżungli" Kiplinga.

 Nasza praca opiera się na:PRAWACH GROMADY i PRAWACH WILCZKA,które uczą posłuszeństwa, pomocy bliźnim, prawdy, czystości. Aby sobie w tym pomoc mamy DOBRY UCZYNEK, który każdy Wilczek stara się spełnić, co najmniej raz na dzień.