Składka Członkowska

Składka na rok 2020 wynosi 85zł.

Dlaczego muszę płacić?

Każdy członek Gromady, Drużyny czy hufca jest zobowiązany do opłacenia rocznej składki. Zarówno Wilczki, Harcerki jak i szefowe (Akela, Baloo, drużynowa). Jest to potwierdzenie swojego członkowstwa. Składka jest potrzebna Stowarzyszeniu by sprawnie działało, wspierało Gromady i Drużyny oraz rozwijało się i rozrastało. Pieniądze nie trafiają do Gromady tylko do hufca. Później możemy ubiegać się ewentualnie o dofinansowania.


Przykładowe cele, na które idą pieniądze ze sładek:


- gazetki "Dżungla" i "Gniazdo"

- ubezpieczenie NNW dla każdej osoby oraz OC dla szefów

- dofinansowania do wyjazdów

- pensja dla pracowników biura do spraw Skautów


Jak wpłacać składkę?

Składkę wpłacamy na konto hufca (podaję dane dla Gromady Dziewcząt). Tak jest najwygodniej i najbezpieczniej.


Dane konta:


2 Szczep Chełmski Św. Bernadetty Soubirous 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" Federacja Skautingu Europejskiego.

BZ WBK 10 1090 2590 0000 0001 2311 9783

Tytułem: składka2020, 2.Gromada Chełmska, imię i nazwisko 

6 komentarzy: