Kontakt


Anna Emerla
Akela 2 Gromady Chełmskiej
tel: 724 809 135
e-mail : aniaemerla@gmail.com


Numer konta
2 Szczep Chełmski Św. Bernadetty Soubirous 
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" Federacja Skautingu Europejskiego.
BZ WBK 10 1090 2590 0000 0001 2311 9783