Kontakt


Dominika Odrzywolska
Akela 2. Gromady Chełmskiej
tel: 510 580 635
e-mail : odrzywolska.dominika@gmail.com


Numer konta
2 Szczep Chełmski Św. Bernadetty Soubirous 
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" Federacja Skautingu Europejskiego.
BZ WBK 10 1090 2590 0000 0001 2311 9783